Produkter för biogasproduktion och biogasanläggning

En biogasanläggning är en anläggning där biogas produceras genom processen med anaerobisk förmultning.

Vid byggnation och service av en biogasanläggning arbetar vi på WIP innovation med produkter som mixare, inmatningssystem, generatorer, separatorer, samt allting inom transport till exempel pumpar, skruvar och band/mattor för att nå den bästa biogasproduktionen.

Vid projekteringen av de biogasanläggningar som vi är med och bygger finns det mycket i processen både innan och efter själva rötkammaren, på WIP arbetar vi löpande med att säkerställa bra samarbeten med de bästa leverantörerna och att vi kan leverera de bästa produkterna för biogasanläggning och biogasproduktion på marknaden.

biogasanläggning och biogasproduktion

Bygga en biogasanläggning

Marknaden är i ständig rörelse och därför är även vi det, om det behövs! Idag har vi en etablerad leverantörslista som med de bästa produkterna är en viktig del i att bygga en fungerande biogasanläggning samt för att få den bästa biogasproduktionen.

WIP innovation har lång erfarenhet att arbeta med mineraler, enzymer och andra tillsatser för just biogas. Vi kan även erbjuda provtagning och analyser. Allt detta gör vi tillsammans med kända kvalitetsmedvetna samarbetspartners från bland annat Belgien, Danmark och Tyskland

NYHET! I-Grind

I-GRIND maler strå, hö, betor, potatis, spannmål, majs, gödsel och i princip alla former av biomassa med hjälp av en robust och effektiv hammarmaskin, så att användbarheten hos de enskilda komponenterna ökar avsevärt. Alla komponenter i maskinen är tillverkat av starkt material och dimensionerat för hårt arbete.

I-Grind, produkt för biogasanläggning och biogasproduktion
Bauer gödselseparator

Separationsteknologi

Det finns flera fördelar med att separera den rötade gödseln i slutet av rötningsprocessen i en biogasanläggning.

Pumpar

Vi har ett stort urval av pumpar från olika leverantörer som passar för hantering av flytgödsel och biogasproduktion i en biogasanläggning.

BAUER gödselpump
HK kopplingssystem

Tillbehör

Vi lagerför och erbjuder kvalitetsprodukter och förbrukningsvaror inom biogasproduktion, kopplingar, slangar, ventiler, kranar samt fläns- och svetsdelar och för biogasanläggningar