Buffert-container

En buffert-container i fältet, där större avstånd mellan gödselbrunn och fält är en idealisk lösning. Lastbilar hämtar flytgödseln och levererar den till fältet i buffert-containern. Lastbilar flyttar betydligt större mängder gödsel över större avstånd än traktor och gödselvagn. Kapaciteten ökas avsevärt när traktor och gödselvagn inte spenderar tid på vägen. Dessutom kommer vägen inte att bli nersmutsat med jord när gödselvagnen inte kör transport på vägen.

Med en inre bredd på 3 m är buffert-containern mycket lättillgänglig med en lastnings kran/pump, både för lastbil och gödselvagn. Buffert-containerns levereras i 3 storlekar på ca 80, 100 och 120 m3.

Toppramen är gjord av en stark stålprofil, med endast en tvärstång i mitten. Hjul och drag är hydrauliska och utrustade med säkerhetsventil. Invändigt är containern behandlat med 2-komponent epoxi, och utvändigt med 2-komponent epoxy + färg exteriör. Alla monterade delar är galvaniserade.

buffertcontainer