• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

WIP Innovation

WIP Innovation har visionen att bli ett ledande konsultföretag inom rådgivning, utveckling och försäljning av innovativa lösningar för lantbruk, biogas och miljöteknik.

WIP Innovations mål är att stärka våra kunders position på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Vi tror på att göra detta i samarbete med seriösa och kvalitetsmedvetna samarbetspartners ifrån Europa och USA.

Med ett starkt och professionellt nätverk över hela världen har WIP Innovation byggt upp gedigna erfarenheter inom många olika affärskulturer och branscher.

WIP Innovation har ett stort engagemang och målsättningen är att våra kunder alltid ska känna sig prioriterade.

Önskar ni att få mer information om våra produkter och tjänster, kontakta oss.

Försäljnings- och leveransbestämmelser

WIP Innovation has the vision to be one of the leading consulting companies in advisory, development and sales of innovative solutions for Agriculture, Biogas and Environmental technology.

Our goal is to strengthen our customers´ position in an increasingly competitive market.

We do this by cooperation with serious partners, with a high rate of quality focus, in Europe and USA.

With a strong and professional network around the World, WIP Innovation has built up a strong knowledge in different types of businesses and cultures. WIP Innovation is committed to give highest priority to its customers.

If you want more information about our products and services, contact us.

© WIP Innovation AB 2015 – 2022