Gödselseparation

Gödselseparation kan användas i flera olika syften, de som vi främst ser på vår marknad är dem vi kallar för Green-Bedding, och fosfor management.

Green-Bedding: En gödselseparator som förvandlar rågödsel till färsk strö av jämn kvalitet varje dag.  Processen skapar en ren och och användbar gödsel som är både miljövänligt och ekonomiskt för lantbrukare.

Separationsteknologi

Fosfor management: Denna teknik är framförallt relevant på gårdar som har ett högt djurantal och därför har svårt för att bli av med all sin flytgödsel. Primärt appliceras detta på gårdar med grisuppfödning men även på större gårdar med nötkreatur. Det primära syftet är att minska mängden Fosfor i flytgödseln genom att separera ut tex halmen från gödseln, på så vis kan gården lägga ut mer flytgödsel på mindre yta och bli av med sin flytgödsel men även öka kvävegivan per hektar.

Naturgödsel är en värdefull resurs! Naturgödseln är en av våra mest värdefulla resurser inom jordbruket. Rudolf Bauer konstruerade den första högtryckspump för gödsel i 1930. Detta blev början på mer än 80 års erfarenhet inom gödselhantering.

Bauer gödselseparator

BAUER separator

Bauer har lång erfarenhet av att separera gödsel, de använder material av högsta kvalitet vid all tillverkning av maskiner och tillbehör. WIP innovation säljer flera olika modeller av Bauers separatorer

  • Bauer Plug & Play Separator system
  • BAUER S855 GB
  • BAUER S655 & S855 Separator

FAN Separatorer

Ett självklart val när du pratar om gödselseparering

Fan Separator har hög prestanda och kvalitet. Företaget har många års erfarenhet av just Separatorer och gödselseparation, inte bara för bruk inom lantbruk men även vid biogasanläggningar och industri.

fan separator

Intresse för gödselseparation ökar

Att separera sin flytgödsel kan lösa flera problem och bli en god affär

En artikel från 2018 i ATL, skriver om temat gödselseparation som visar på fördelarna med att separera gödsel. Artikeln är gjord på Trolle Ljungby Gods i Skåne som separerar flytgödsel sedan många år tillbaka från både grips- och mjölkproduktionen med separatorer från BAUER.

– Vi gör det för att tjäna pengar, säger Niklas Larsson, rättare på Trolle Ljungby öster om Kristianstad, med ansvar för växtodlingen.
All flytgödsel separeras av två separatorer, som gör det möjligt att pumpa den flytande delen drygt tre kilometer till två satellitbrunnar på vardera 2 500 kubikmeter.

gödselseparation hos Trolle Ljungby

Att pumpa gödseln i ett befintligt ledningssystem för bevattning sparar stora pengar för gården. Elkostnaden för att fylla en av brunnarna ligger på 4000 kronor. Att flytta motsvarande mängd med lastbil handlar om mycket mer pengar, säger Niklas Larsson. Den fasta delen blandas med befintlig fastgödsel men är också populär bland traktens morotsodlare för att förhindra jordflykt efter sådd.

För mjölkgårdar är syftet med separering oftast att använda den fasta delen som strömedel, så kallad ”green bedding”. Detta för att slippa inköp av strömedel, men också för att öka komforten för korna.