• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Lantbruk

Vi erbjuder allt inom lantbruk!

Gödselseparation

BAUER
Naturgödsel är en värdefull resurs! Naturgödseln är en av våra mest värdefulla resurser inom jordbruket. Rudolf Bauer konstruerade den första högtryckspump för gödsel i 1930. Detta blev början på mer än 80 års erfarenhet inom gödselhantering.

Utläggningssystem för flytgödsel

AGROMETER
Agrometers utläggningskoncept är den unika metoden för gödselapplikation som ger dig ett brett utbud av fördelar: Längre spridnings-säsong, mindre arbetskraftsbehov och lukt för din omgivning – och mycket mer!


MASTEK 
MASTEK är den ledande leverantören av högkvalitativa slangspridare, slangerullar och annan utrustning för spridning av flytgödsel. ”MASTEK uppdaterar sina produkter kontinuerligt med den senaste teknik och innovation.” Huvudkontoret finns i Irland.


ROELAMA
ROELAMA är en nederländsk utvecklare och tillverkare av specialiserade lösningar för applicering av flytgödsel. Systemen går under namnet Baars® nedmyllnings-aggregat för slangspridnings-system. All utveckling och tillverkning sker i egen regi i Holland.


EVERS AGRO
Gödselutrustning för nedmyllning i svartjord Med tanke på de europeiska bestämmelserna för spridning av flytgödsel är det viktigt att utrustningen för flytgödsel hantering är beredd för framtiden. Evers nedmyllnings kultivatorer och tallriks-redskap uppfyller inte bara regler, men är också förberedda.

Traktordrivna omrörer

ØRUM
ØRUM´s recept för att lyckas med sin verksamhet, är att de lyssnar till lantbrukarens önskemål. Kunden kan önska allt, och om någon kommer med en bra idé testar de det! ”Det är vad vi är här för!


BAUER 
Kraftfullt-kompakt-användarvänlig En korrekt omrörd homogen flytgödsel ger jämn fördelning av näringsämnen, vilket betyder optimal tillväxt och ökad avkastning. BAUER´s mixer används inom lantbruk, biogas och miljöindustri En genomtänkt konstruktion med motor och propelleraxel som ligger på samma axel ger hög effektivitet.

Buffert-Container

BUFFERT-CONTAINER
En Buffert-container i fältet, där större avstånd mellan gödselbrunn och fält är en idealisk lösning. Lastbilar hämtar flytgödseln och levererar den till fältet i buffert-containern. Lastbilar flyttar betydligt större mängder gödsel över större avstånd än traktor och gödselvagn.

Rampar & myllningsaggregat

BOMECH
Bomech trailing shoe Världsledande på innovativa lösningar för spridning av flytgödsel. Mest känt för sina släpsko rampar.

Gödselvagnar

SGT
SGT-Polytank har en tankvolym på 16.000 l. Tankarna produceras på BAUER´s fabrik för Poly-tankers i Tyskland. ”Genom många års erfarenhet inom produktion av påbyggnads lösningar för flytgödsel, är produkten av högsta kvalitet.


BAUER
Entreprenörer och lantbrukare med höga krav på teknik och prestanda finns det goda skäl att välja gödseltunnar gjort i polyester. Kvalitet och design, i kombination med kundens specifika behov, kan BAUER erbjuda en ekonomisk alternativ till traditionella stål-tunnar.

Pumpar & omrörare

VOGELSANG
Vogelsang GmbH & Co har under flera årtionden varit engagerad inom flytgödsel-teknik. Detta har bidragit väsentligt till deras framgångar. Att integrera utveckling och innovationer i deras tekniker innebär att de är en professionell partner inom effektiv hantering av flytgödsel.

BAUER PUMPAR
Pumpningsteknik En viktig faktor för att hela gödsel-systemet ska kunna fungera optimalt är transport av flytgödseln på gårdarna. BAUER´s pumpar med speciella och kraftfulla skärande system är lämpliga för överföring av gödsel, slam eller andra vätskor.


BAUER MIXER 
Kraftfullt-kompakt-användarvänlig En korrekt omrörd homogen flytgödsel ger jämn fördelning av näringsämnen, vilket betyder optimal tillväxt och ökad avkastning. BAUER´s mixer används inom lantbruk, biogas och miljöindustri.


BSA EXCENTRISKA SKRUVPUMPAR
Kännetecknas av hög kvalitet på grund av sofistikerad teknik. I 50 år har BSA producerat excentriska skruvpumpar inom jordbruket och industrin. ”Mer än 40.000 pumpar har producerats och levererats hittills.” På grund av innovativteknik och enastående material-val, är BSA excentrisk

Inomgårdsteknik

SHELBOURNE CB 
Shelbourne Cubicle Bedder är en kraftig och pålitlig ströskopa som är tillverkat i England. Skopan är självlastande och optimal för spridning av strö i liggbås och mindre boxar. Enkel justering för strö av alla typer av material.