Fan separator

FAN Separator är en unik produkt, som kännetecknas vid hög kvalitet och prestanda, en pionjär inom separationsteknologi.

Genom innovativ utveckling har FAN Separatorer blivit det självklara val för såväl lantbruk som industriell separation av gödsel, bioavfall och slam.

Företaget har många års erfarenhet med projektering av anläggningar inom lantbruk, industri och biogas. Det betyder hög kundservice ifrån idé till igångsättning av produktion.