BAUER gödselseparator

Vi rekommenderar gödselseparator från Bauer Group som har ett brett maskinprogram för spridning, hantering och separation av flytgödsel för lantbruk.

Detta är kännetecknade för BAUER gödselseparatorer. Många års erfarenhet, perfekt teknisk design och användning av högkvalitativt material. Detta gör BAUER tekniskt ledande inom områden för separation.

Baserat på kvalitetssäkringssystemet ISO9001 och konstant utveckling av alla komponenter, tillverkar BAUER produkter av endast högsta standard och kvalitet. Företaget har många års erfarenhet med projektering av anläggningar inom lantbruk, industri och biogas. Det betyder hög kundservice ifrån idé till igångsättning av produktion.

Bauer gödselseparator

BAUER Plug & Play Separator System

BAUER Plug & Play Separator System är en kompakt utrustning som innehåller alla komponenter i en enda enhet, inklusive matarpump, slangar och elektroniska kontroller. Ett utrymmesbesparande mirakel med enorm uteffekt, bara “play & play” den effektiva separationen av vätskor och fasta ämnen kan börja på en gång. En mobil enhet som kan placeras snabbt och enkelt och är i drift efter bara några enkla steg. De enskilda komponenterna är perfekt matchade till varandra, vilket säkerställer hög stabilitet och en lång livslängd.

  • Flexibel, kompakt design som innehåller alla komponenter i en liten enhet.
  • Flera användningsområden inom jordbruk, industri och biogasanläggningar
  • Lågt energibehov
  • Mycket hög torrsubstanshalt
  • Optimalt pris-prestanda-förhållande
  • Lång livslängd tack vare noggrant matchade komponenter

Ladda ner broschyr Plug n Play Separator

Hur fungerar en gödselseparator?

En Gödselseparator, Separator Green Bedding, förvandlar rågödsel till färsk strö av jämn kvalitet varje dag – direkt på gården. I denna processen så vill man få fram en optimal TS (torr substans) i produkten som blir efter att man separerat vätskan från flytgödseln. den torra varan använder man sedan som strö inne i stallet istället för att pressa/köpa halm från fält. Med korrekt hantering och en torrhet mellan 32 och 37 % blir du självförsörjande på färskt strö.

Ladda ner broschyr på BAUER S 855 GB Separator

BAUER separator S655 / S855

BAUER SEPARATOR omvandlar flytgödsel till en värdefull gödsling. Helautomatisk separering – det innebär att man delar upp flytgödsel till en flytande och en fast fraktion som ger stora fördelar.

Klicka här för att ladda ner broschyr på BAUER S655 & S855 Separator

BAUER gödselseparator Plug N Play S655 höjer gödselvärdet

Nibble Gård separerar sin flytgödsel från grisproduktionen med goda resultat. Det är med huvudvikten på separation av fosfor som ligger till grund för Nibble Gård´s beslut om en gödselseparator. Vi på WIP Innovation har levererat en anläggning bestående av en BAUER Plug N Play S655 samt 12 meter transportband. En betydande del av fosforn följer med den fasta delen medan vattenlösligt kväve och kalium stannar kvar i den flytande delen.

När Nibble gård utanför Västerås tappade en arrendegård räckte spridningsarealen inte längre till för den gödsel som producerades. Lösningen blev att separera gödseln i en fast och en flytande del som gav ett större värde på gödseln för gården. Den minskade tillgängliga spridningsarealen gjorde att Nibble gård slog i taket med den tilllåtna mängden fosfor på 22 kilo per hektar och år.

BAUER gödselseparator höjer gödselvärdet

-Samtidigt ville vi behålla kvävet hemma på gården, säger Sven-Erik Johansson, en av ägarna och den äldre av två generationer på Nibble gård. Lösningen blev att separera gödseln i två fraktioner, en fast och en flytande med hjälp av en gödselseparator. Kvävet i flytgödseln är vattenlösligt medan fosforn till större del binds i den fasta organiska delen.

Nibble gård har valt en gödselseparator av märket BAUER, en Plug’N’Play Separator $655. Den är en komplett enhet med pumpar för transport av de flytande fraktionerna till och från separatorn. Den fasta delen transporteras med en elevator upp i en vagn för vidare transport upp i en transportvagn. Separering av gödseln sker kontinuerligt med gödsel från en uppsamlingsbrunn från gårdens stallar. Den separerade flytande delen pumpas efter separering tillbaka till två lagringsbrunnar.

Läs hela artikeln från Lantmännen 2018 här om hur separering höjer gödselvärdet!

Lantbruk

läs mer här

Biogas

läs mer här

Industri

Läs mer här

Till salu

läs mer här