TF Flowmeter

TF Flowmeter ger en exakt övervakning av tilldelningen av flytgödsel på fältet. Med ett välintegrerad och använder vänligt styrsystem, har föraren alltid bra övervakning i realtid på den aktuella gödselgivan. Vi använder oss av flödesmätare från Krohne och Siemens. TF Flowmeter fås i tre utförande: InCap Display, DD Display och ISO-Slurry.

tf-flowmeter

In-Cap Display

Den professionella flowmeter-styrningen! Detta är en prisvärd enhet som ansluts till traktorns strömförsörjning i hytten och låter föraren övervaka flödeshastighet och total volym av spridningen i m3/timme, samt total volym.

DD-Display

Den professionella flowmeter-styrning. Detta är en informativ display som läser informationen från flödesmätaren och översätter den till ett antal avläsningsalternativ, genom information från GPS- eller hastighetssensorer, radar, redskapssensorer.

ISO-Slurry System

ISO-Slurry är helt integrerad i ISOBUS-systemet som finns i de flesta moderna traktorer. Utrustningen har designats som en ”plug and play”-enhet som använder befintlig utrustning.