Octopus

Octopus rampen är optimerad och nyutvecklad för att ge optimala användarfördelar vid utläggning av gödsel. Det finns ett flertal utrustningsmöjligheter till alla modeller enligt önskemål.

Modellen Octopus kan även anpassas för gödseltunna. Arbetsbredd: 12, 15 och 18 meter. Vi kan även erbjuda släpslangsramper i arbetsbredderna 24 till 32 meter genom vårt samarbete med Vogelsang.

Standardutrustning

LS Hydraulik med två fördelare (Harsö eller Vogelsang enl. kundönska), hydraulisk arm och HD svivel för slangkoppling, hydraulisk bypass ventil, tryckluftsanslutning, trafikljus och ram galvaniserad alternativt powder-coated lackering.

Kan även fås med följande optioner

Flödesmätare med elektronisk styrterminal, alternativt över ISO-Bus, hydraulisk bollfångare, bollskjutare och rampstyrning via ISO-Bus.

Roelama utläggningssystem för flytgödsel logotype