Separationsteknologi

”Högre urrötningsgrad”

Vid gödselseparation efter rötningsprocessen i en biogasanläggning kan man med fördel återanvända gödselfibrerna då du återinför det i rötningsprocessen , detta gör att du får en högre urrötningsgrad.

Separationsteknologi
Bauer gödselseparator

BAUER separator

Bauer har lång erfarenhet av Gödselseparation och Separationsteknologi, de använder material av högsta kvalitet vid all tillverkning av maskiner och tillbehör. WIP innovation säljer flera olika modeller av Bauers separatorer

  • Bauer Plug & Play Separator system
  • BAUER S855 GB
  • BAUER S655 & S855 Separator

FAN Separatorer

Ett självklart val när du pratar om Separationsteknologi.

Fan Separator har hög prestanda och kvalitet. Företaget har många års erfarenhet av just Separatorer och Gödselseparation, inte bara för bruk inom lantbruk men även vid biogasanläggningar och industri.

fan separator