• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
Trolle Ljungby gods installerar BAUER Compact Separator

Trolle Ljungby gods installerar BAUER Compact Separator

Trolle Ljungby gods har stor erfarenhet av gödselseparering genom att ha använt sig av tekniken under flera år

Vi fick möjligheten att leverera en BAUER Compact separator, som skall separera gödseln från godsets grisproduktion.