Vi har levererad en BAUER S855 separator till Spångboda Lantbruk AB. Separatorn skall separera gödsel från företagets grisproduktion

BAUER Separator