Sleepflex med släpskor

Den professionella släpskorampen för utläggningssystem, optimal för växande grödor. Sedan 2006 har Roelama producerat och sålt Sleepflex med släpskor anpassad för slangmatning.

Denna teknik kompletterar redan befintlig teknik som Roelama har producerat utvecklad sedan början av 1970-talet. Sleepflex med släpskor produceras med en arbetsbredd på 12 meter.

Standardutrustning

LS Hydraulik, två fördelare (Harsö eller Vogelsang enl. kundönska), hydraulisk arm och HD svivel för slangkoppling, hydraulisk bypass ventil, tryckluftsanslutning, trafikljus och ram i powder-coated lackering.

Kan även utrustas med följande optioner:

Skiv-billar, monteras framför släpskon, flödesmätare med elektronisk styrterminal, alternativt över ISO-Bus, hydraulisk bollfångare, bollskjutare och rampstyrning via ISO-Bus.

Roelama utläggningssystem för flytgödsel logotype