Myllning av flytgödsel hos Br. Larsson med BAUER SGT tank

https://www.facebook.com/WIPInnovation/videos/507290629802114/