Vi har igångsatt ännu en Separationsanläggning på Öland för produktion av Green Bedding som strömedel. Anläggningen består av BAUER Plug N Play S855GB separationsanläggning med pumpar och frekevensstyrning samt en MSXH mixer för omrörning i pumpebrunnen. Vill ni veta mer om gödsel-separering, -pumpning med mera är ni välkommen att kontakta oss: https://wipinnovation.com/kontakt/

 

Separationsanläggning på Öland
BAUER Plug N Play S855GB