Vi har levererad och installerad ytterligare 2 styck BAUER Plug N Play S855GB separationsanläggningar till Dalarna och Västmanland för produktion av Green Bedding till strö i sängbås och djupströ. Vill ni veta mer om gödselseparation och produktion av eget strömedel kontakta oss.