….med besök på Gjorslev Gods och Kurt Poulsen som båda använder Deep Bedding till mjölkkorna, samt besök på Nutrifair mässan i Fredericia. Gjorslev Gods har tidigare använt sand, men valt att gå över till Green Bedding i stället. Numera används Green Bedding också i djupströ-bädden till ungdjuren. Se mer om Gjorslevs funderingar runt sand och Green Bedding vid att klicka här. Gjorslev Gods valde att investera i en FAN PSS 3.3 – 780 Green Bedding separator med pumputrustning, samt en ströskopa.

Kurt Poulsens mjölkproduktion är i kraftig utveckling. Målet är att komma upp på 1.400 jersey kor. Gården valde att investera i en BBU 2000 (BAUER Bedding Unit) under 2017. BBUén består av en BAUER Green Bedding separator som försörjer en patenterad roterande trumma vart fibern kommer upp till 75 graders Celsius, och därmed blir desinficerad.

Nutrifair-mässan är en mässa som hänvänder sig till husdjursproducenter. Här finns det allt från mineral- og foderföretag, gödselutrustning och allt annat som har med inomgårds-teknologi och -innovation. se mer på Nutrifair.dk 

Kundresa till Gjorslev GodsGjorslev Gods använder Deep Bedding till mjölkkornaBesök hos Gjorslev Gods Gjorslev Gods detaljbld

För mer information om BBU, klicka på bilden härunder

BBU

BBU