Irlands Jordbruksminister var inne på vår monter. Maskinindustrin inom lantbruk i Irland är inne i en kraftig utveckling av deras export till resten av EU och stora delar av Världen. MASTEK är en av de mest expansive företagen i Irland

Irlands Jordbruksminister var inne på vår monter.
Irlands Jordbruksminister var inne på vår monter