• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
Gjorslev Gods slutar med sand och börjar med Deep Bedding

Gjorslev Gods slutar med sand och börjar med Deep Bedding

Gjorslev Gods på Själland i Danmark har valt att gå från sand till Deep Bedding till de mer än 300 högt avkastande kor.

Vi har levererad en FAN PSS 3.3 – 780 Green Bedding separator med pumputrustning, samt ströskopa

Mer information om Gjorslev Gods klicka här