• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Försurning av flytgödsel

Försurning av flytgödsel

TF-12 säker tankförsurning.
ØRUM TF-12 är en enhet som är monterad på ØRUM GMD-7500 / GMD-8600 gödselmixer. Utrustningen består av ett munstycke med slang för anslutning av syra från en lastbil. Ett pH-mätsystem. Och en fronttank med
nöddusch .

 

 

 

 

Kontakta oss för mer information!