I denna vecka var det öppen gård på Tåsinge i Danmark

öppen gård på Tåsinge i Danmark öppen gård på Tåsinge i Danmark

Här fanns det möjlighet att se BAUER Bedding Unit som producerar hygieniserad fiberströ till gårdens 1.400 Jersey kor

För mer information om BBU/BRU