Gödselpumpar med kraftig pumpningsteknik

En viktig faktor för att hela gödsel-systemet ska kunna fungera optimalt är transport av flytgödseln på gårdarna. BAUER´s pumpar med speciella och kraftfulla skärande system är lämpliga för överföring av gödsel, slam eller andra vätskor med långa fibrer och en halt av fasta ämnen upp till 12% torrsubstans.

BAUER gödselpump

BAUER kan också leverera pumplösningar som är anpassat inom industriområden, Biogas, livsmedel och slam.

Bauer logotype