• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Agrometer utläggnings-system

Agrometer utläggnings-system

Agrometers utläggningskoncept är den unika metoden för gödselapplikation som ger dig ett brett utbud av fördelar: Längre spridnings-säsong, mindre arbetskraftsbehov och lukt för din omgivning – och mycket mer!

SDS – Självgående utläggnings-system

Med en SDS självgående gödsel-utläggare får du en spridnings-kapacitet på 150-200 kubikmeter gödsel per timme. SDS-gödselutläggare opererar konstant i fältet eftersom gödseln med en DP/APV pump-unit, kontinuerligt pumpas direkt till gödselutläggaren. Det innebär att du sparar både tid och pengar jämfört med en traditionell gödselvagn, eftersom du inte har någon lead-tid för transport och samtidigt har lägre kostnader för manskaps timmar, däck och bränsle.

SRS – Bogserad utläggningssystem

De bogserade SRS-utläggare har utvecklats med inspiration från Agrometers välkända självgående SDS-utläggare. SRS 1200 och SRS 1500 kör konstant i fältet medan flytgödseln pumpas direkt till maskinen.

Låg vikt innebär att du kan komma ut på fälten tidigare i såsongen, och att du undviker väg transport mellan gödselbrunn och fält.

SRS kan arbeta med både myllnings-aggregat till vall och svartjord upp till 12 m arbetsbredd

Kontakta oss för mer information!