15 m3 BAUER POLY-Tanker med nedmyllningsaggregat och lastar kran

BAUER POLY-Tanker med nedmyllningsaggregatBAUER POLYTanker med nedmyllningsaggregat