• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Vogelsang

Vogelsang

Vogelsang GmbH & Co har under flera årtionden varit engagerad inom flytgödsel-teknik. Detta har bidragit väsentligt till deras framgångar. Att integrera utveckling och innovationer i deras tekniker innebär att de är en professionell partner inom effektiv hantering av flytgödsel för att minimerar kostnaderna samtidigt som miljön bibehålls.

”Vogelsang erbjuder en bred produktportfölj inom pumpning och spridning av flytgödsel”

Kontakta oss för mer information!