• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Utökad samarbete med Ostkusten Maskin AB

Vi kommer att utöka samarbetet med vår service partner Ostkusten Maskin AB i Norrköping, till också att gälla försäljning av hela WIP Innovations produktprogram .

Ostkusten Maskin AB kommer täcka områdena; Öster Götland, Sörmland och norra Småland

Om Ostkusten Maskin AB, klicka här….