• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Artikel i dagens ATL om gödselseparering

WIP innovation är med i dagens utgåva av ATL, vart ett av teman är gödselseparation.   Artikel är gjort på Trolle-Ljungby gods som genom flera år har separerad flytgödseln från båda gris- och mjölkproduktionen med separatorer från BAUER.     Läs artikeln vid att klicka på bilden härunder