• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Igångsättning av Roelama Hyflex med pump-unit

I veckan levererade och igångsatte vi en 12 meter Roelama HYFLEX discmyllare med 2000 meter stamledning och 400 meter släpslang. Pumpunit med 8″ lastningskran och BAUER SX 1000 pump. Anläggningen är utrustad med Meier Agri Profi Pilot radiostyrning för kommunikation mellan utläggare och pump-unit Se mer på vår Facebook sida