• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Igångsättning av Roelama Hyflex med pump-unit

I veckan levererade och igångsatte vi en 12 meter Roelama HYFLEX discmyllare med 2000 meter stamledning och 400 meter släpslang. Pumpunit med 8″ lastningskran och BAUER SX 1000 pump. Anläggningen är utrustad med Meier Agri Profi Pilot radiostyrning för kommunikation mellan utläggare och pump-unit Se mer på vår Facebook sida

Träffar i Sverige och Danmark

Vecka 4 bjöd på två intressanta träffar i Värmland och på Jylland i Danmark.I Karlstad deltog vi på en träff med temat ”Öka skörden genom optimerad stallgödselanvändning” arrangerat av Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Värmland. Här var det bland annat presentation av våra slangspridnings-anläggningar från Roelama med disc myllning.I närheten av Ribe i Danmark var det en välbesökt kundkväll hos Sdr Farup […]

MASTEK Vertikal Släpslangsramp

Nu är den här! MASTEK Vertikal släpslangsramp som kombinerar slangspridning och traditionell spridning med vagn Rampen kan användas till utläggning i slangspridnings system samt monteras på gödselvagn Vill ni veta mer om slangspridning eller annan gödselhantering, är ni välkommen att kontakta oss Besök gärna vår Facebook sida