• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Separation av restprodukter i livsmedelsindustrin

Här en film om våra separatorer igång med separering av skal från rotfrukter som potatis, rödbetor med mera. Separation av restprodukter inom livsmedelindustrin bidrar till lägre transportkostnader och låttare hantering samt ökad använding av produkten til biogas eller djur-foder. Vill du veta mer om separation av restprodukter och få din hantering av restprodukter optimerat ekonomisk och miljömässigt! Kontakta oss Se […]