• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

12 meter MASTEK slangspridnings system i Hälsingland

Vi har i denna vecka satt ytterligare ett MASTEK slangs-spridnings system igång i Sverige. Det är Anders Svässar som har investerat i ett MASTEK system som består av: 12 meter ramp med Quick release reeler 3 Twin Drive Reelers 3.000 meter 6″ stamledning 400 meter släpslang MASTEK BAUER pump-unit med kompressor, tryckvakt och radiostyrning    

24 meter MASTEK slangspridare i Halland

Vi har under denna säsong levererad en 24 meter slang-ramp i Halland. Idag när vi var på besök blev det spridning i vårkorn. Nu finns även film från spridning på vall. Här bliver släp-slangen flyttat med ett 3 meter slang-hjul under körning för att underlätta spridningen och minska draget i slangen  

Kundresa till MASTEK på Irland

Vi har precis kommit hem från leverantörs-besök hos MASTEK på Irland. Vi fick möjligheten att se kundens maskin i slutmontagen innan leverans i nästa vecka. Kunden är en större dansk mjölkproducent. Mer information om slangspridnings-anläggningen kommer under närmsta veckorna när vi kör igång i fält……    

Kundträff hos Sdr. Farup Maskinstation

I torsdags kväll var det över 90 deltagande kunder hos Sdr. Farup Maskinstation A/S för att få presenterat maskin-nyheterna till säsongen 2018. Vi har levererad ett komplett slangspridnings system med släpsko: Pump-unit med kompressor och BAUER SX 1000 pump 2.400 meter slang 2 styck 1.800 meters slangrullar 1 styck AP-MASTEK fronttank på 3m3 12 meter släpskos ramp från MASTEK