Myllning av flytgödsel i svart jord

Minimal kväveförlust och låg markpackning i svart jord med utläggnings system med discmyllning. VIll ni veta mer om våra lösningar inom gödselteknologi kontakta oss

Följ oss på sociala medier

Uppstart av Tallriks-myllare

Första ”Gödsel-veckan” i Sverige innebar diverse uppstarts uppdrag runt om i södra Sverige.
Ett av dessa var igångsättning av utläggnings-system med tallriks-myllare. Uppstart i vall som ska brytas.
Vill ni veta mer om våra lösningar inom utläggning kontakta oss gärna: https://wipinnovation.com/kontakt/

12 meter MASTEK slangspridnings system i Hälsingland

Vi har i denna vecka satt ytterligare ett MASTEK slangs-spridnings system igång i Sverige.

Det är Anders Svässar som har investerat i ett MASTEK system som består av:

  • 12 meter ramp med Quick release reeler
  • 3 Twin Drive Reelers
  • 3.000 meter 6″ stamledning
  • 400 meter släpslang
  • MASTEK BAUER pump-unit med kompressor, tryckvakt och radiostyrning

 

 

24 meter MASTEK slangspridare i Halland

Vi har under denna säsong levererad en 24 meter slang-ramp i Halland. Idag när vi var på besök blev det spridning i vårkorn. Nu finns även film från spridning på vall.

Här bliver släp-slangen flyttat med ett 3 meter slang-hjul under körning för att underlätta spridningen och minska draget i slangen