• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Separering höjer gödselvärdet!

Artikel i Lantmannen Nr 11 – 2018 om Nibble Gård som separerar sin flytgödsel från grisproduktionen med goda resultat Det är med huvudvikten på separation av fosfor som ligger till grund för Nibble Gård´s beslut om gödsel separering Vi har levererad en anläggning bestående av en BAUER Plug N Play S655 samt 12 meter transportband Vill ni veta mer om […]