• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Kundresa till Danmark……

….med besök på Gjorslev Gods och Kurt Poulsen som båda använder Deep Bedding till mjölkkorna, samt besök på Nutrifair mässan i Fredericia. Gjorslev Gods har tidigare använt sand, men valt att gå över till Green Bedding i stället. Numera används Green Bedding också i djupströ-bädden till ungdjuren. Se mer om Gjorslevs funderingar runt sand och Green Bedding vid att klicka […]