• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Separering höjer gödselvärdet!

Artikel i Lantmannen Nr 11 – 2018 om Nibble Gård som separerar sin flytgödsel från grisproduktionen med goda resultat Det är med huvudvikten på separation av fosfor som ligger till grund för Nibble Gård´s beslut om gödsel separering Vi har levererad en anläggning bestående av en BAUER Plug N Play S655 samt 12 meter transportband Vill ni veta mer om […]

12 meter MASTEK slangspridnings system i Hälsingland

Vi har i denna vecka satt ytterligare ett MASTEK slangs-spridnings system igång i Sverige. Det är Anders Svässar som har investerat i ett MASTEK system som består av: 12 meter ramp med Quick release reeler 3 Twin Drive Reelers 3.000 meter 6″ stamledning 400 meter släpslang MASTEK BAUER pump-unit med kompressor, tryckvakt och radiostyrning    

Utökad samarbete med Ostkusten Maskin AB

Vi kommer att utöka samarbetet med vår service partner Ostkusten Maskin AB i Norrköping, till också att gälla försäljning av hela WIP Innovations produktprogram . Ostkusten Maskin AB kommer täcka områdena; Öster Götland, Sörmland och norra Småland Om Ostkusten Maskin AB, klicka här….