Slurrymate slangspridningskoncept

Slangmatnings-metoden för gödselhantering innebär att gödseln pumpas från en lagringsanläggning (gödselbrunn/lagun eller bufferttank) med en högtrycks-pumpenhet, via en slangledning, till en traktormonterad ramp. När systemet år upplagt och slang-ledningen har lagts, startas pumpen och applikationsenheten körs sedan i raka linjer och drar med sig matar-slangen, upp och ner på fältet.

Alla våra rampar för slangspridning är 100% galvaniserad. Slangspridnings-systemet fås i arbetsbredderna 7,5 – 10 – 12 & 24 meter”

slurrymate slangspridning
Systemets fördelar

Slangspridnings-systemet har många fördelar jämfört med traditionella system med tankvagnar. Dom viktigaste är:

  • Minskar / eliminerar markpackning, då ingen tunga tankvagnar körs på fältet
  • Höga spridningsvolymer på 150 till 250 m³ per timme
  • Spridnings-/utläggningsenheten stannar kvar i fältet tills spridningen är klar, vilket eliminerar att lera kontinuerligt bärs på vägar
  • Stor besparingar i bränsleförbrukningen, sammanställt med traditionell tankspridning
  • Tömmer gödselbrunnar och laguner mycket snabbare
mastek logo