• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
Separering höjer gödselvärdet!

Separering höjer gödselvärdet!

Artikel i Lantmannen Nr 11 – 2018 om Nibble Gård som separerar sin flytgödsel från grisproduktionen med goda resultat

Det är med huvudvikten på separation av fosfor som ligger till grund för Nibble Gård´s beslut om gödsel separering

Vi har levererad en anläggning bestående av en BAUER Plug N Play S655 samt 12 meter transportband

Vill ni veta mer om separation med syfte på fosfor management är ni välkommen att kontakta oss

Klicka här eller på fotot för att läsa artikeln!

Följ oss på sociala medier Facebook och Youtube