Här en film om våra separatorer igång med separering av skal från rotfrukter som potatis, rödbetor med mera. Separation av restprodukter inom livsmedelindustrin bidrar till lägre transportkostnader och lättare hantering samt ökad användning av produkten till biogas eller djur-foder. Vill du veta mer om separation av restprodukter och få din hantering av restprodukter optimerat ekonomisk och miljömässigt!