• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Nu är det vår ?

Gödsel säsong 2020 är i gång i Danmark.
Även efter dem stora mängder regn vi fått, kommer utläggnings-systemen fram utan att göra spår och stora struktur skador på fälten
Vill ni veta mer om pumpning och utläggning av flytgödsel är ni välkommen att kontakta oss; https://wipinnovation.com/kontakt/

https://www.facebook.com/WIPInnovation/videos/563453734243761/