• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
MASTEK 16 meter släpsko i Danmark

MASTEK 16 meter släpsko i Danmark

Vi har nu kört igång den nya 16 meter ramp med släpsko hos vår kund i Danmark

  • Pump-unit med BAUER SX 1000 pump och kranarm
  • 3.400 meter slang
  • 2 styck 1.800 meters slangrullar
  • 16 meter släpskos ramp från MASTEK 
  • Kompressor-unit med ackumulerings-tankar