• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
Lantbruksnytt om HYFLEX gödselutläggare

Lantbruksnytt om HYFLEX gödselutläggare

WIP Innovation har tillsammans med Roelama konstruerat en ny 12 meters skivmyllare som ger ekologiska mjölkgården Kullingsjö lantbruk bättre möjligheter att mylla sin rötrestbaserade flytgödsel.
Se hela inslaget: https://lantbruksnytt.com/tv/video/1187/

https://www.facebook.com/lantbruksnytt/videos/330014004582158/