• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck

Green Bedding hos en svensk mjölkproducent

Vi avslutar veckan som bland annat bjöd på installation av ännu en Plug N Play XL separations anläggning för produktion av Fiberströ – Green Bedding hos en svensk mjölkproducent.
Vi önskar alla en glad och trevlig Lucia!

Följ oss på sociala medier