Evers Agro jordbruksmaskiner

Med tanke på de europeiska bestämmelserna för spridning av flytgödsel är det viktigt att utrustningen för flytgödsel hantering är beredd för framtiden. Evers nedmyllnings kultivatorer och tallriks-redskap uppfyller inte bara regler, men är också förberedda för framtida krav. Evers-programmet är omfattande och sträcker sig upp till kraftfulla jordsbruksmaskiner med stor arbetsbredd för den professionella användaren.

”Varje enhet kännetecknas av hög kvalitet  med en stabil och solid konstruktion”

Evers agro jordsbruksmaskin

Evers Agro har 60 års erfarenhet av att utveckla och producera lantbruksmaskiner som används för jordbearbetning, spridning av flytgödsel och underhåll av gräsmarker av lantbrukare. Evers Agro säkerställer kontinuerlig innovation, förbättrad kvalitet och ökad effektivitet inom jordbrukssektorn. Maskinerna kan utrustas med rörpacknings-valsar, djup-reglerings hjul och efterharvar. Som standard utrustning är maskinerna med Vogelsang-fördelar och vägbelysning.

Evers Agro gödselutrustning
Evers Agro aggregat
Evers agro aggregat av hög kvalitet
Evers Agro logotype