• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Evers Agro

Evers Agro

Gödselutrustning för nedmyllning i svartjord
Med tanke på de europeiska bestämmelserna för spridning av flytgödsel är det viktigt att utrustningen för flytgödsel hantering är beredd för framtiden. Evers nedmyllnings kultivatorer och tallriks-redskap uppfyller inte bara regler, men är också förberedda för framtida krav. Evers-programmet är omfattande och sträcker sig upp till kraftfulla maskiner med stor arbetsbredd för den professionella användaren.

”Varje enhet kännetecknas av hög kvalitet  med en stabil och solid konstruktion”

Maskinerna kan utrustas med rörpacknings-valsar, djup-reglerings hjul och efterharvar. Som standard utrustning är maskinerna med Vogelsang-fördelar och vägbelysning.

Kontakta oss för mer information!