• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
BRU/BBU 400 hygieniserings anläggning för strömedel

BRU/BBU 400 hygieniserings anläggning för strömedel

Är du den nästa….?

Som väljer en BRU/BBU anläggning för hygienisering av egenproducerad strö-material till mjölkkor

Anläggningarna finns i följande stolekar

BRU/BBU 400 – upp till 400 kor

BRU/BBU 1000 – upp till 1000 kor

BRU/BBU 2000 – upp till 2000 kor

För mera information BAUER BBU eller FAN BRU

Se film om BRU 400 från Danmark härunder

Dansk version:

English version: