Biogasanläggningar – en investering i framtiden!

Är du intresserad av att bygga en anläggning med biogas på din gård eller verksamhet?

WIP Innovations kompetenta tar hand om projektering, leverans, uppstart och service av din biogasanläggning.

Hos oss kan du hitta kompletta lösningar för rötningsprocesser, gaslagring och generatorer till elproduktion eller uppgradering till fordonsgas. Kvalitetssäkrade kundanpassningar inom biogas och biogasproduktion är det vi alltid arbetar hårt för att ge våra kunder.

Biogasanläggningar på gårdsnivå producerar framförallt el och värme som direkt kan återföras till den egna verksamheten och säljas vidare vid överskott. Som en ytterligare bonus produceras en högvärdig biogödsel för eget bruk eller till försäljning.

Tveka inte att höra av dig till någon utav våra projektörer och säljare inom biogas och biogasproduktion.

Kontakta oss idag

Produkter för biogas

Produkter för biogasproduktion och biogasanläggningar

Produkter för biogas. Eftersom att kvalitet och säkerhet är viktigt för oss arbetar vi löpande med att säkerställa att vi använder dem bästa produkterna och har dem kunnigaste leverantörerna. Vid byggnation och service av biogasanläggningar arbetar WIP innovation med produkter som mixare, inmatningssystem, generatorer, separatorer och allting inom transport, till exempel pumpar, skruvar och band/mattor för att nå den bästa biogasproduktionen.

Klimatinvesteringsstöd (Klimatklivet)

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, som till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Ansökningsperioder till Klimatklivet
  • 4–15 mars
  • 3–11 juni
  • 1–8 november

Gå in på länsstyrelsens egen hemsida om klimatklivet för att läsa mer om vem som kan söka och vad du kan söka stöd för.

investeringsstöd biogas på gårdsanläggning

Inom Biogas kan vi erbjuda två olika upplägg för biogasproduktion

Konceptlösning för biogasanläggning i storlekarna 11 – 74kW, dessa Biogasanläggningar för elproduktion projekteras, byggs och levereras i samarbete med Biolectric från Belgien. Biolectric är känt för sitt engagemang i småskalig biogas och biogasproduktion på gårdsnivå. Idag finns över 300 biogasanläggningar i över 10 olika länder. Vill ni har mer information om hur vi kan hjälpa er med ett biogas projekt, kontakta oss

Biogas gårdanläggning

Kundanpassade lösningar för biogas, Biogasanläggningar för lantbruk i storlekarna från 75kW. De kundanpassade lösningarna projekteras i ett projektsamarbete med flera kända och etablerade aktörer på marknaden. I vårt kundanpassade sortiment kan vi erbjuda biogasanläggningar för både elproduktion och uppgradering till fordonsgas. Vill ni har mer information om hur vi kan hjälpa er med ett biogas projekt, kontakta oss

biogasproduktion lantbruk

Kontakta oss idag

Lantbruk

läs mer här

Biogas

läs mer här

Industri

Läs mer här

Till salu

läs mer här

Vad är biogas?

Biogas är förnybar energi som produceras genom nedbrytning av organiskt material av mikroorganismer i en syrefri miljö. Det är en process som kallas anaerobisk förmultnande.

Exempel på organiskt material som används för att framställa biogas är avfall från jordbruk, livsmedelsproduktion och avfall från avloppsreningsverk. Det kan även vara andra organiska avfallskällor.

Biogas består i huvudsak av metan (CH₄), men den kan också innehålla mindre mängder koldioxid (CO₂), vattenånga, kväve, väte och andra föreningar.

Hur används biogas?

Fördelarna med biogas är att den är förnybar och att den minskar utsläppen av växthusgaser. Den produceras från organiskt material som skulle ha gått till deponi eller släppt ut metangas i atmosfären om det inte hade behandlats.

Användningen av biogas bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och främjar en hållbarare energiproduktion.

Fördelarna med biogas

Fördelarna med biogas är att den är förnybar och att den minskar utsläppen av växthusgaser. Den produceras från organiskt material som skulle ha gått till deponi eller släppt ut metangas i atmosfären om det inte hade behandlats.

Användningen av biogas bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och främjar en hållbarare energiproduktion.