• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
Biogas seminar

Biogas seminar

Vi var med som föreläsare om separation av biogödsel på två biogas seminarier i Högsby och på Öland

Det finns ett stort intresse för gödselbaserad biogasproduktion i detta djur-täta området