En liten måndags video från en grönskande vår.
Vår kund Br. Larssons maskinstation med sin SGT påbyggnads tank monterad på Claas Xerion.
Vill ni veta mer om SGT tank kontakta oss!

Se mer på
https://wipinnovation.com/sgt/

eller på Facebook