Naturgödsel är en värdefull resurs!

Naturgödseln är en av våra mest värdefulla resurser inom jordbruket. Rudolf Bauer konstruerade den första högtryckspump för gödsel i 1930. Detta blev början på mer än 80 års erfarenhet inom gödselhantering.

gödselseparation och gödselhantering
Bauer logotype