• +46 (08) 128 557 87
  • sales@wipinnovation.com
  • Hofterupsvägen, Barsebäck
Nyheter
12 meter MASTEK slangspridnings system i Hälsingland

12 meter MASTEK slangspridnings system i Hälsingland

Vi har i denna vecka satt ytterligare ett MASTEK slangs-spridnings system igång i Sverige.

Det är Anders Svässar som har investerat i ett MASTEK system som består av:

  • 12 meter ramp med Quick release reeler
  • 3 Twin Drive Reelers
  • 3.000 meter 6″ stamledning
  • 400 meter släpslang
  • MASTEK BAUER pump-unit med kompressor, tryckvakt och radiostyrning