Vi har i denna vecka satt ytterligare ett MASTEK slangsspridnings system igång i Sverige. Det är Anders Svässar som har investerat i ett MASTEK system som består av:

  • 12 meter ramp med Quick release reeler
  • 3 Twin Drive Reelers
  • 3.000 meter 6″ stamledning
  • 400 meter släpslang
  • MASTEK BAUER pump-unit med kompressor, tryckvakt och radiostyrning